Hem

Seniorklubben SEB Malmö

Soldyrkare i V Hamnen 20/04 19
 
 
 

2019-09-13 Veine Svensson och Pia Knöös informerar om Östergatan 39, Malmö

Östergatan 39 kommer att genomgå sin största renovering och ombyggnad
vad avser dess lokaler sedan 1973–1974.

Detta har redan påbörjats ochkommer att fortgå drygt ett år framåt.  

Regionchef Veine Svensson och hus chef och ansvarigt för detta projekt Pia Knöös vill därför
informera oss om planerna och vad som kommer att hända på Östergatan

Informationen sker i Hörsalen, Östergatan 39 Malmö, mellan 08.30-10.30.

Frukostfralla och kaffe serveras från 08.00-08.30

Anmälan sker till larsake.lindelof@seniorklubb.se

Medlemmar augusti 2019 = 368 st

Nästa styrelsemöte i Seniorklubben SEB Malmö 2019-09-11

Copyright @ 2019 Seniorklubben SEB Malmö All Rights Reserved

   


      


Copyright @ 2019 Seniorklubben SEB All Rights Reserved