Styrelsen

Seniorklubben SEB Malmö

Styrelse 2019 SEB Malmö

Ordförande

Lars-Åke Lindelöf

070-734 29 08

Ledamöter

    Kerstin Theander

         070-471 65 47

Suppleanter

Maina Ewenborg

040-91 57 54

Sekreterare

            

        Håkan Lundquist

             0730-773 069


Agneta Rönbeck

076-029 29 47

Barbro Moberg

0702-777 965

Kassör

Per G Blomberg

070-627 03 17

Hemsidan

Lars-Erik Lundin 073-808 0923

   


Copyright @ 2020 Seniorklubben SEB All Rights ReservedSeniorklubben SEB Malmö använder cookies. Genom användandet av denna sida accepterar ni att vi använder cookies.

Acceptera